Start 2018-02-21T11:17:51+00:00

BERTIL HÜBINETTE ADVOKAT AB

Företräder bolag & privatpersoner

BERTIL HÜBINETTE ADVOKAT AB

Företräder er i affärstvister

BERTIL HÜBINETTE ADVOKAT AB

Er rådgivare i tvister

BERTIL HÜBINETTE ADVOKAT AB

Lång erfarenhet

Välkommen till Bertil Hübinette Advokat AB!

Advokat med mångårig erfarenhet inom juridik. Byråns specialkompetens och inriktining är inom det affärsjuridiska och mål som tvister samt företräder bolag och privatperoner i sådana mål.

Bertil Hübinette

Titel
Advokat, f d hovrättspresident

Utbildning
Jur. kand (LLM) Stockholms Universitet 1968

Specialkompetens och inriktning
Mångårig erfarenhet som ordförande i affärsjuridiska skiljeprocesser. Mångårig erfarenhet som domare i allmän domstol, senast som president i Göta hovrätt. Särskild kompetens avseende tvister inom entreprenad- och energiområdena.

Yrkeslivserfarenhet
Tidigare chefsjurist vid Vattenfall. Mångårig erfarenhet som domare, bland annat som hovrättspresident och som lagman. Ett flertal utredningsuppdrag inom områdena energi, fastighetsrätt och administration. F d generaldirektör för Domstolsverket.

Språk
Svenska, engelska

Medlemskap
Medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan 2009
Member of the Swedish Arbitration Association

Bertil Hübinette
Bertil HübinetteAdvokat
Kontakta!